Home

Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés óvodában

Intézményi tanfelügyeleti ellen őrzés eredménye Értékelés 1. Pedagógiai folyamatok Az óvodában megtartott ünnepek ünnepélyek,tervezett tevékenységek az intézmény magas szint ű színvonalát intézményi sajátosságok figyelembevételével alakítja az intézményvezet ő,segíti a BECS csoport munkáját a ter szakmai ellenőrzés napjának kijelölését követően megváltozott a pedagógust foglalkoztató intézménye, akkor a pedagógus a személyes tanfelügyeleti dokumentumfeltöltő felületen módosíthatja a dokumentumokat oly módon, hogy azok a tanfelügyeleti látogatás előtt 15 nappal a szakértők által megtekinthetők legyenek

Óvodában szakmai ellenőrzés 2019.január 2. és 2019.március 29.között 2019. évi munkaszüneti napok körüli - a naptár szerinti munkarendtől való eltérés ÓVODAPEDAGÓGUS DIPLOMA NÉLKÜLI ALKALMAZÁS A tanfelügyelet minden évben központi kérdés az iskolák és óvodák életében. Idén majdnem 2000 intézmény, és közel 2500 intézményvezető várja az ellenőrzést. Ebben a cikkünkben a tanfelügyeletről, és a 2017. évi ellenőrzésekről olvashat. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés célja a pedagógusok munkájának külső, egységes kritériumok szerinti.

Azon túlmenően, hogy a fenntartó évenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon, a vezetői és az intézményi önértékelés, valamint a külső szakmai/tanfelügyeleti ellenőrzés során az egymást követő 2 nevelési év munkaterve. Országos tanfelügyeleti kézikönyvek Az új köznevelési intézményi dokumentumok, valamint az intézményvezetői pályáztatási eljárásnak és a legalkalmasabb pályázók kiválasztásának szakmai támogatásához készült produktumok bemutatása- TÁMOP 3.1.10-11/1-2012-0001 Helyi oktatásirányítá

Tanügyigazgatás - Letölthető dokumentumok Tanügy-igazgatá

A Karinthy Frigyes Óvodában 2017. október 17-én tartott intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés értékelése 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását Intézményi önértékelés 1. Intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Készítette: Vargáné Várszegi Csilla Köznevelési szakértő 2015.06.26. mivel a törvény alapján az önértékelésnek 15 nappal a tanfelügyeleti ellenőrzés előtt már készen kell lennie. • 2015-2016-os tanévben viszont javasolt más pedagógusok önértékelését. AZ INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELETI ELLENŐRZÉS SZAKÉRTŐI ÖSSZEGZŐ DOKUMENTUMA 2018.12.21. Értékelés intézményi önértékelés, pedagógusértékelés, gyermeki fejlődés megfigyelés, mérés, egyéb óvodában a gyermeki fejlődést folyamatosan nyomon követik - az óvodapedagógusok a gyermekek.

Tanfelügyelet 2017 - Neteducati

 1. Az intézményi tanfelügyelet célja és alapja. Tevékenyen 2017 szeptemberétől indultak meg az intézményi ellenőrzések. A szakértők részéről is sok felkészülést, egyeztetést igényel az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés. Jelenleg a gyakorlati tapasztalatok elején járunk
 2. Mikulás az óvodában 2019. december 10. Kézműves nyílt nap a családokkal 2019. december 13. A 2017. november 23-i Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés eredményeképpen a három tagú szakértői bizottság az óvoda szakmai munkájával kapcsolatban az alábbi megállapítást tette:.
 3. iszter hagyja jóvá
 4. Az intézményi ellenőrzés fontos eleme a pedagógusok 60 százalékánál már korábban lefolytatott szakmai ellenőrzés, ami azt közvetíti felénk, mennyire fontos, hogy az óvodákban, iskolákban jól és eredményesen dolgozó pedagógusok tevékenykedjenek. Az ő sikerességük határozza meg ugyanis az intézményi eredményeket is

Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés ÉRTÉKELÉSE. davidildi küldte be 2018. 01. 24., sze megyei szint, települési szint elismerések, 6 éves kor után óvodában maradó mutatók, elégedettségmérés eredményei (szülő, óvodapedagógus, pedagógiai munkát segítők), neveltségi mutatók, stb.. Tanfelügyeleti ellenőrzés az óvodában A tanfelügyelet törvényben deklarált célja a pedagógusok munkájának külső, egységes kritériumok szerinti ellenőrzése és értékelése a minőség javítása érdekében. - az intézményi önértékelés eredményeire alapozva értékelje, és ezzel az intézmény szakmai. A i intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés a következő átfogó értékelést adta az intézményünkről: Kiemelkedő területek. Értékelési terület. A 2018.03.09-i intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés a következő átfogó értékelést adta az intézményünkről: Értékelési terület Kiemelkedő területek 1 Intézményi tanfelügyeleti látogatás értékelése alapján Intézmény neve: Baptista Szeretetszolgálat Gyöngyszem Óvodája Intézmény OM azonosítója: 201 839 Ellenőrzés, beszélgetés, magyarázat, ösztönzés, értékelés, dicséret, dokumentálás A szakmai ellenőrzés általános pedagógiai szempontok szerint történik majd, módszere az egységes szempontok szerinti megfigyelés, a mindennapi nevelő-oktató munkát megalapozó pedagógiai tervezés dokumentumainak vizsgálata, interjú felvétele, valamint az intézményi önértékelés eredményeinek elemzése

Óvodai éves beszámoló/értékelés a jogszabályi elvárások

1.1.2.Tanfelügyeleti ellenőrzés Eljárás időpontja Pappné Veszprémi Júlia - vezető 2017 intézményi 2017 1.1.3.Minősítő eljárás Érintettek neve Eljárás időpontja Várható fokozat Szép Tímea 2017. PED. I. Zay Gáborné 2017 PED. II. 1.1.4.Csoportbeosztások, létszámo Az intézményi tanfelügyeleti ellen őrzés megállapításai: Az intézmény stratégiai dokumentumai összhangban vannak az adott id őszak oktatáspolitikai céljaival és a fenntartó elvárásaival. A tervezés a nevel őtestület és a munkaközösségek együttm űködésével történik. Az éves munkatervek é Önértékelés a tanfelügyeleti ellenőrzést megelőzően intézményi önértékelés Önértékelés az intézmény éves önértékelési terve szerint Cs. Fanni, T. Sz. Anikó, B. Gáborné óvodapedagógusok Tanfelügyeleti ellenőrzés K. S. Andrea vezetői és tanfelügyeleti ellenőrzés Minősítő vizsga K. Tamara, M. Alexandr NÉVNAPOK tegnapelőtt : Tímea, Irma tegnap: Mónika, Flórián MA: Györgyi holnap: Ivett, Frida holnapután: Gizell

Az intézményi ellenőrzés és értékelés fontosságának felértékelődése, a külső szakmai ellenőrzés bevezetése a hazai közoktatás intézményei számára új kihívást jelent, hiszen csaknem 30 éve, 1985 óta, amikor a szakfelügyeletet megszüntették, nem működik külső kontroll. EMMI-rendelet) a a tanfelügyeleti. Ellenőrzés 1.3.1. Önértékelési szempontok: Hogyan működik az ellenőrzés az intézményben? Elvárások 1 Intézményi sajátos elvárás Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső ellenőrzést végeznek. mit, milyen céllal, milyen gyakorisággal, milyen eszközökkel ellenőriz Intézményünkben két óvodapedagógust jelöltek ki tanfelügyeleti ellenőrzésre. Ennek Az év során az óvodában bábszínházi előadásokon vettünk részt / Rosta Géza zenés előadása, Az intézményi belső ellenőrzés spontán, tervezett megfigyeléssel, dokumentum ellenőrzésse Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés megállapításai Iskolánkban 2019. november 7-én intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés zajlott. Az ellenőrzés, értékelése során a szakértők az alábbi megállapításokat tették: 1. Pedagógiai folyamatok Fejleszthető területek

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELETI ELLENŐRZÉS Az oktatas.hu online felületen megtalálható értékelés Tanfelügyeleti és önértékelési rendszer Aquincum Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola OM 034848 A látogatási nap általános adatai A látogatás dátuma 2019. november 28 INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI INTÉZKEDÉSI TERV Tanfelügyeleti értékelés alapján 2020 - 2025 Intézmény neve: Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde 4130 Derecske, Városház u. 3. Intézmény OM azonosítója: 030 796 Intézményvezető neve: Nagy Év Intézményi Tanfelügyeleti Ellenőrzés megállapításai 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását. 1.1.2

Várhatóan márciusban jelenik meg a tanfelügyeleti szakmai ellenőrzés óvodákra vonatkozó kézikönyve. A kézikönyv az alapelveket, eljárást tekintve megegyezik majd az iskolaival, az intézménytípus sajátos jellegéből adódóan egy óvodakompatibilis verziót várhatunk Tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye (kiemelkedő, fejleszthető területek) intézményvezetőre vonatkozóan 2019. 1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása Az intézményi működést befolyásoló azonosított, összegyűjtött, értelmezett mérési adatokat,. Értékelés Tanfelügyeleti és önértékelési rendszer Mind a 18 óvodában azonos mérőeszközt és dokumentációt használnak, mely megkönnyíti az összehasonlíthatóságot a fenntartó számára is. A szülők elégedettségét 14. pontja Ellenőrzés, értékelés szempontjai helyszín 2016. október Gyermekvédelmi feladatok az óvodában 2016.december Mesterpedagógus 2017. április Tanfelügyeleti ellenőrzés a változások tükrében • Ovodavezetési ismeretek RAABE Az óvodák országos pedagógiai-szakmai ellenőrzése 2017. december A vezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés aktuális kérdése A Gagamail által belinkelt cikkben többek között ez olvasható: Azzal összefüggésben, hogy a tanfelügyeleti ellenőrzés, valamint a Pedagógus I. minősítő vizsga és a Pedagógus II. minősítési eljárás is a pedagógus kompetenciákra épül, az oktatásért felelős miniszter döntött arról is, hogy azon pedagógusok.

2017/2018-as tanévben végzett pedagógus önértékelés, intézményi önértékelés, a 2018. 03. 22-én tartott intézményi tanfelügyeleti látogatás megállapításai alapján készült. Jogszabályi háttér: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 150.§ (3) bekezdése szerint Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés A mai napon, 2019. november 12-én a Perkátai ÁMK Szivárvány Óvodájában intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés volt. A szakértők a szülők képviselőivel, az intézményegység vezetőjével és a nevelőtestület tagjaival készítettek interjút, valamint megnézték a szükséges.

tanfelügyeleti ellenőrzését megelőzően, legalább kétévente meg kell történnie. • Az intézmény esetében - A teljes körű intézményi önértékelést a tanfelügyeleti 5 éves ellenőrzési - értékelési ciklus során legalább egy alkalommal el kell végezni. A tanfelügyeleti ellenőrzés-értékelést mindenképpen előzze me A tanfelügyeleti rendszer 2014-ben indul élesben: a kísérleti programban eddig 700 tanárt ellenőriztek. A tanfelügyelet három területre irányul majd: az egyes pedagógusok munkáját értékelik azonos szempontok szerint, fenntartótól függetlenül, az iskola vezetőjét ellenőrzik, és magát az intézményt is értékelik majd 06-án tanfelügyeleti ellenőrzés kapcsán, mint peda- gógust értékelte 99%-os teljesítménnyel. 2017.02.21-én sikeres vezetői, 2017.10.17-én ered- ményes intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés volt az óvodában - megtartott intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés is, amely alapján el-készítettük az Intézményi önfejlesztési tervünket (mellékletként csa-tolva).-A vezetői önértékelést a kinevezéstől számított minden 2. évben el kell végezni, így 2018. tavaszán került sor az intézményvezetői önér 1.1 Az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés értékelése 1.2 Az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés értékelése 1.3 Az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés értékelése A fejlesztési feladat mérföldkövei, ellenőrzési pontjai: 1.1 Éves munkaterv 1.2 Éves munkaterv és értékelése 1.3 Továbbképzési ter

A vezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés aktuális

Lóczi Tünde óvodai szakértő, közoktatási szakért

Kedves Kollégák! Az elkövetkezendő időszak meghatározó feladata az intézményi önértékelés öt éves tervének elkészítése. Fontos a szakmai tapasztalatcsere, egymás segítése. Úgy gondolom, hogy a könnyebb áttekintés végett ebben a fórumban oszthatnánk meg tapasztalatainkat Tanfelügyeleti ellenőrzés; Képtár; Kréta; Alapítvány; E-ügyintézés; Intézményi tanfelügyelet eredménye in Hírek 1. 20. 01. 31 Lezajlott intézményünk tanfelügyelete, melynek eredménye az alábbi linken tölthető le: Kompetenciák értékelés óvodánkra vonatkozó intézményi, pedagógus és vezetői elvárás rendszert, melyet a 2016-2017 nevelési évben a jogszabályi változásoknak megfelelően aktualizáltunk. A 2017-2018 nevelési évbe az elvárás rendszer alapján megtörtént a teljes körű intézményi önértékelés és a tanfelügyeleti eljárás Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye; Évismétlési muatatók; G Suite belépés. 1. Kattintson a képre a belépéshez! 2. Ha be van jelentkezve egy már meglévő Google-fiókba (GMAIL), lépjen ki! Kilépés 3. Kattintson a Másik fiók használata-ra! 4. Bejelentkezés - Irja be a megadott felhasználó nevet

Intézményünkben a 2018-ban 3 vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés, és 3 intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés van folyamatban. A tanfelügyeleti ellenőrzés sok feladatot jelent az intézmény számára, ugyanakkor az eddig lezajlott tanfelügyeleti ellenőrzések pozitív értékelése megerősítést ad nevelő munkánkhoz elismerések, 6 éves kor után óvodában maradó mutatók, elégedettségmérés eredményei (szülő, óvodapedagógus, pedagógiai munkát segítők) neveltségi mutatók. x x Átfogó intézményi önértékelés (2017-2018) Intézkedési tervek Vezetői önértékelés önfejlesztési tervek (2016-2017) Önfejlődési tervek 1 Felkészítés a tanfelügyeleti rendszerre (Tanügyigazgatás, szakmai ellenőrzés) Intézményi belső önértékelési rendszer kiépítése, működtetésének szakmai támogatása; Óvodavezetői-, vagy EU pályázati tanácsadás; EU pályázatok projektmenedzselése; IKT az óvodában (óvodavezető, óvodapedagógus szemszögéből

Ellenőrzés az óvodában Ovonok

Intézményi Tanfelügyeleti Ellenőrzés megállapításai 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását 1 Budapest XVI. Kerületi Szent - Györgyi Albert Általános Iskola 1161 Budapest Csömöri u. 20. OM 035086 .: 406 - 4001 Fax: 402 - 4653 : info@szgyaiskola.hu Tanfelügyeleti ellenőrzés

A 2019.03.08-án lezajlott intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1.Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását Ferencvárosi Epres óvoda _____ INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2017./2018 INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSEK EREDMÉNYEI 2017-2018. nevelési év. I. NKO Rozgonyi Tagóvodája Ellenőrzés időpontja: 2018.03.06. 1. Pedagógiai folyamatok Fejleszthető területek: A gyermekek fejlődését nyomon követő megfigyelések eredményeinek összegző elemzése,. - Önértékelés az óvodában, pedagógus minősítési eljárás, tanfelügyeleti ellenőrzés tapasztalatai. - A pedagógiai program öt tevékenységterületének felülvizsgálata és módosítása csoportmunkával. Nagyon hatékony volt. 2016. 06.13. hétfő Téma: nevelési évzáró értekezlet

Intézményi önértékelés - LinkedIn SlideShar

tanmenetek, belső ellenőrzés iratai, szabályzatok, a fenntartói vélemények/. Munkájukat egy összegző dokumentum készítésével fejezték be /2019. március 22./, amelyben megnevezték a kiemelkedő és fejleszthető területeket. Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés szakértői összegző értékelése 2019. 1 Azoknak az óvodában maradó tanköteles korú gyermekeknek az utógondozása - akik még nem érik el az iskola megkezdéséhez szükséges fejlettséget - a többi gyermekkel integráltan, illetve a csoportjukból kiemelve, a fent felsorolt speciális, az együttnevelést segít ő szakemberek bevonásával történik Az első intézményi önértékelés ebben a tanévben valósult meg, intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés korábban még nem volt. Fontos feladat a kollégák belső önértékelésének elvégzése, a tanfelügyeleti ellenőrzésre és a minősítési eljárásra történő felkészülés, ennek lebonyolítása. (Munkaterv) 1.1.6 SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE MUNKATETV 2017-2018 NEVELÉS ÉV 3 1. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK 1.1. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK - TERVEZÉS P-Hogyan valósul mega stratégiai és operatív tervezés?-Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek és TEAM - ek terveivel.. A tanfelügyeleti ellenőrzés A törvényi előírásoknak megfelelően: pedagógiai, vezetői, intézményi. BECS megalakítása Feladatok konkretizálása Intézményvezető, pedagógus önértékelésének elkészítse Az éves önértékelési terv elkészítése 6. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendj

Intézmény-ellenőrzés és -értékelés Raabe

 1. Tanfelügyeleti ellenőrzés Érintettek neve Az eljárás időpontja Várható fokozat Gyirmóti Tagóvoda Óvoda neve Intézményi ellenőrzés Érintettek neve Az eljárás időpontja Székhely Ménfőcsanaki Óvoda Nemes Lajosné 2017/2018 Világosvár Tagóvoda Kovácsné óvodában Koncz Daniella Nemes Lajosné 2017-2018 Zenei.
 2. tanfelügyeleti ellenőrzés után elkezdődött. Az intézményi dokumentumok készítése a nevelőtestület, a munkaközösség bevonásával történik - a vezetői és pedagógus interjúk szerint - a tervezés irányítása a vezető-helyettessel közösen. A pedagógusok kompetenciáikhoz, tudásukhoz mérten vállalnak szerepet.
 3. INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELETI ELLENŐRZÉS MIATT A MAI NAPON (2017. szeptember 21-én) AZ ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL! Megértésüket köszönjük
 4. 6. Az Intézményi Önértékelési Munkacsoport 2017-2018. tanévi munkatervének és elkészítése, az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés lebonyolítása 7. EFOP 3.1.7 - Esélyteremtés a köznevelésben pályázatban való közreműködés 8. EFOP 1.8.5 - Menő menzák az iskolákban pályázatban való részvéte
 5. Példa hallgatói feladatra és munkaformára. Az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés szakértői összegző dokumentuma Az értékelés egyrészt az ellenőrzések, másrészt az önértékelések során feltárt eredmények alapján történik. (interjú, beszámolók, SZMSZ 15.o MT 2016/17 38.o) 1.7.2
 6. t 100 óvoda adaptálta, és alkalmazza az a referencia intézményi feladatokra. Referencia területe: kompetencia alapú nevelés és főiskolai kompetenciák, tanfelügyeleti ellenőrzés szempontjai, vala

Megtörténik a tanfelügyeleti ellenőrzések eredményeiből, a korábbi fejlesztési terv felülvizsgálatából, 2016. november 30-ig az OH értesíti az érintetteket és az intézményt a Tanfelügyeleti ellenőrzés időpontjáról az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak Az intézményvezetés felelőssége a nevelőtestület felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre, ennek érdekében az intézményi önértékelés jogkövető megszervezése, ha szükséges, a tevékenységlátogatási, dokumentumellenőrzési intézményi gyakorlat megújítása Intézményi önértékelés. Pedagógus önértékelés. 6 éves kor után óvodában maradók elégedettségének mérése. Vezető értékelése. 2016-2017. Intézményi önértékelés. Intézkedési terv . AZ ÓVODA TANÜGY-IGAZGATÁSI FELADATAI Az óvoda belső szabályzó dokumentumaival és tanügyi nyilvántartásaival kapcsolatos. II. Intézményi struktúra, megbízások, személyi feltételek III. Az előző tanév szakmai beszámolói alapján a 2019/20. tanév feladatai IV. A tanév feladatainak időterve, ünnepek, szünetek, munkanap-áthelyezések A tanév rendje rendelet alapján V. Vezetői Tanács munkaterve VI. Belső ellenőrzés terve VII

Dokumentumok - fovgyakovi

Gombai Gólyafészek Óvoda OM: 033015 Óvodavezetői beszámoló 3 Beszámoló a Gombai Gólyafészek Óvoda 2017/2018-as nevelési év feladatainak végrehajtásáról Bevezető gondolatok Az óvoda nevelési éve szeptember 1-től augusztus 31-ig tart A pedagógusok minősítési eljárásában 2016. január 1-jétől kellett volna bevezetni azt az előírást, amely szerint a minősítés eredményébe 30%-os súllyal bele kell számítani a tanfelügyeleti ellenőrzés eredményét és az ahhoz alapként szolgáló intézményi önértékelés eredményét Ingyenes intézményi étkeztetést biztosítunk az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével biztosítju

26. - Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés (kedd) 26 - X. 6. - Szülői értekezletek 26. - Határtalanul! óvodában tett látogatással (szerda) 8. - 8. osztályos tanulók jelentkezése a központi felvételi vizsgára Az iskolai SZMK-vezetőség, az Iskolaszék és az Intézményi. Felkészülés a vezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre Az idei nevelési év kiemelt feladatai közé tartozik a Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda országos pedagógiai-szakmai ellenőrzése, melyre az Oktatási Hivatal értesítése szerint 2020-ban kerül majd sor. Az ellenőrzés pontos időpontjáról a Intézményi önértékelési rendszer működtetése Teljes intézményi önértékelés 7 Tanfelügyeleti ellenőrzés: Vezetői és intézményi Tanfelügyeleti rendszer feltételeinek folyamatos biztosítása Tanfelügyeleti rendszer intézményi szintű működtetése 8 Pedagógus életpályamodell keretébe Oktatási Hivatal levele idézet: Tisztelt Intézményvezető Asszony!Tisztelt Intézményvezető Úr! Az elmúlt években sor került az első országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési (tanfelügyeleti)..

Az intézményi önértékelési rendszer indulás

Tanfelügyeleti, és pedagógiai-szakmai ellenőrzés 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet Az intézményi önértékelés pedagógusra, intézményveze-tőre és intézményre vonatkozó részeit először a 2016. évi ellenőrzésben szereplőre vonatkozóa Tanfelügyeleti ellenőrzés Királyné Egri Mónika, vezetőként Intézményi tanfelügyelet 2020 évben 2020 évben Minősítési eljárás Zsóriné Nagy Mónika Rózsa Anikó Éva 2019.október 10 2019.október 04 Minősítő eljárásba bekerült Királyné Egri Mónika Ped II. Egeresi Ágnes Ped I Csúcs SZK: Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés - interjú a szülők képviselőivel. 2019. november 22. helyszín és időpont egyeztetés alatt (székhely vagy Törcsvár U. Óvoda) P.H.M, K.K.M, B.E.CS 3. Az óvodában a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan a népi - népmesék, népi hagyományokat. A nevelési év során 5 nevelés nélküli munkanap vehető igénybe, 3 napot terveztünk.Az óvoda további nevelés nélküli munkanapot a nevelési év folyamán akkor kíván igénybe venni, ha a szakmai munkája indokolttá teszi (pl.:előre nem látható továbbképzés, program) Külső szakmai - pedagógiai ellenőrzés intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés lesz az óvodában. Az óvodavezető az éves vezetői tervében meghatározott időpontban és területen tart ellenőrzéseket. 10. Óvodai csoportok száma: Székhelyen Méhecske csoport 14 fő 2,5-3 éves korcsoport Hupikék csoport 14 fő 4-5 éves.

ellenőrzés-tanfelügyelet (intézményi) rendszerének működtetéséb ől adódó feladatok ellátása. - A nevelőtestület felkészült a tanfelügyeleti ellenőrzésre, ennek érdekében az intézményi önértékelés jogkövető megszervezése s beindult. Az önellenőrzések alkalmazása a módszertani füzete Módosították a tanfelügyeletet és az önértékelést Részletek 2016. február 02. kedd, 12:27 Az Oktatási Hivatal közzétette honlapján a miniszteri döntés alapján egyszerűsített és csökkentett adminisztrációt tartalmazó, 2016. évi tanfelügyeletet és önértékelési feladatokat is szabályozó, módosított Tanfelügyeleti és Önértékelési Kézikönyveket Portfólió készítése, tanfelügyeleti ellenőrzés, minősítés, szaktanácsadói látogatás előkészítése: Projektekben kitűzött célok megvalósítása: Ha nem diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus, de közreműködik a diákönkormányzat rendezvényein, munkájában INTÉZMÉNYI PEDAGÓGUS TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI ELLENÖRZŐ TÁBLÁZAT 2016-2017 tanév NÉV ELLENŐRZÉS IDŐPONTJA ELLENÖRZŐ SZEMÉLYEK TARTALOM /szakmai kezd. De. ill. du/ MEGJEGYZÉS ÉRTÉKELÉSI LAP: 1.2.3.4. EGYÉB aláírás  Balla Ottilia 2016.10. 25. Óvodavezető, vezető hely. Tagintézmény vez Tanfelügyeleti ellenőrzés és a belső ellenőrzés, intézményi értékelés. 30% . TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása GYAKORNOKI ÉVEK SZAKMAI PROGRAM Gyakornoki minősítővizsgák és a Pedagógusjelölte

 • Thinkfun.
 • Óriás amőba.
 • Love story előzetes.
 • Pocoyo láthatatlan.
 • Kóbor jános háza.
 • Olvadáspont vas.
 • Camera obscura eladó.
 • Átlagsűrűség kiszámítása.
 • Szublimációs nyomtatás.
 • Péter és a farkas hangoskönyv.
 • Oktató játékok androidra.
 • Cserépkályhás.
 • Dave franco brother.
 • Renaultos viccek.
 • Kia soul teszt 2017.
 • Ellenség a kapuknál teljes film 2 2.
 • John legend youtube.
 • Tojás tárolása keltetés előtt.
 • Férfi parfüm vélemények.
 • Ingyen cica baja.
 • Htc magyar nyelv letöltés.
 • Kvarcoszcillátor működése.
 • Nyuszis kifestő.
 • Hogyan kell kiejteni.
 • Ló szaporodása.
 • Tengeri madarak.
 • Knight rider letöltés.
 • Edward snowden verax.
 • Ételek amik feltöltenek energiával.
 • P mobil albumok letöltése.
 • Zenner vízóra gyári száma.
 • Cocktail games csapasd a ritmust társasjáték.
 • Bme karok.
 • Növények szervei ppt.
 • Harry potter talár vásárlás.
 • F 14 glove vane.
 • Facebook ismerősnek jelölés elutasítása.
 • Szoros ölelés.
 • Ada byron számítástechnika.
 • Uhd csatornák.
 • Fekvőbicikli tervrajz.